The general data protection regulation (GDPR)

Information on this page is from the GDPR meeting arranged by DSFE & DES in May 2019. Please find recordings of the meeting and presentations in the program below. (NB! All presentations and recordings are in Danish)

TimeTopicPresentationPresenterRecordings
10.00-10.10Velkomst og introduktionKasper Kristensen & Anton PottegårdRecording
10.10-10.50Juridiske rammer for brug af sundhedsdata efter GDPR. Hvad skal du være opmærksom på når du behandler registerdata?Kent Kristensen, Juridisk Institut, SDU & projektleder på Juridiske Rammer for Forskeres Anvendelse af Sundhedsdata (JURFAST)Recording
10.50-11.30Ansøgning og behandling af data hos Sundhedsdatastyrelsen 1 år efter persondataforordningenSDS - GDPR og den gode ansøgningAne Dahl Jørgensen, SundhedsdatastyrelsenRecording
11.30-12.10Ansøgning og behandling af data hos Danmarks Statistik 1 år efter persondataforordningenDST - Adgang til data og GDPR

DST - Ansøgning om data
Solveig Vibe-Petersen, Danmarks StatistikRecording
12.10-13.00Frokost
13.00-13.45Ansøgning om videregivelse af journaldata til brug for forskningsprojekterSTPS-forskeroplægLouise Schmaltz & Emilie Graabeck-Wintcentsen, Styrelsen for PatientsikkerhedRecording

Scroll to top