Meetings meetings meetings

[in Danish]

Efteråret byder på et væld af spændende faglige møder. Med denne mail vil vi gøre jer opmærksom på hele fire sådanne møder: DSFEs efterårsmøde (inkl. generalforsamling), NorPEN 2016 i Stockholm, konference om registerforskning arrangeret af Dagens Medicin i samarbejde med DSFE og DES samt et gå-hjem-møde arrangeret af DES om databeskyttelsesforordningen.

 

DSFEs efterårsmøde

Selskabets efterårsmøde finder sted d. 6. december kl. 10-15 i Hjerteforeningen (Vognmagergade 7, 1120 København K). Årets tema er, i forlængelse af bestyrelsen arbejde i dette år, validering. Et foreløbigt program kan ses på www.DSFE.dk. Som sidste år vil der blive afholdt en foredragskonkurrence for selskabets medlemmer der er i gang med et prægraduat forskningsår eller er ph.d.-studerende. Tilmelding og indmelding af abstracts til konkurrencen foregår til Henrik Horneberg (hhorneberg@health.sdu.dk).

 

Konference om registerforskning

På DSFEs initiativ er DSFE, Dansk Epidemiologisk Selskab (DES) og Dagens Medicin gået sammen om at afholde en konference om ”Data og registerforskning”. Formålet med konferencen er at ”skabe klarhed og forståelse for, hvordan sundhedsforskning anvender data, samt hvordan registerforskning bidrager til forståelse af sundhed og sygdom”. Håbet er at vi med en sådan konference, hvor der vil være deltagelse fra både myndigheds- og industriside, vil kunne mane nogle af de fordomme i jorden der er omkring forskeres adgang til og håndtering af data. Konferencen afholdes d. 24. november kl. 9-16 i København. Du kan læse mere om konferencen samt tilmelde dig her: www.bit.ly/DMKonf.

 

NorPEN 2016 i Stockholm

Det nordiske netværk for farmakoepidemiologi (NorPEN) afholder deres årlige møde d. 16.-18. november i Stockholm. Temaet for mødet er cancer-farmakoepidemiologi. Forud for mødet (d. 15.-16. november) afholdes et præ-kursus med temaet ”avanceret farmakoepidemiologi”. Alle med interesse i farmakoepidemiologi er velkomne til at deltage. Mere information om det endelige program, prækurset samt tilmelding kan findes på www.NorPEN.org.

 

Gå-hjem-møde om databeskyttelsesforordningen (Dansk Epidemiologisk Selskab)

Dansk Epidemiologisk Selskab inviterer til et gå-hjem møde om implementeringen af Databeskyttelsesforordningen i dansk lovgivning. Mødet vil redegøre for hvor langt man er i processen med Databeskyttelsesforordningen, samt give en vurdering af hvordan det vil påvirke mulighederne for at bedrive epidemiologisk registerforskning. Mødet afholdes fredag d. 28. oktober kl. 14.00-15.30 i København. Mødet er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til mødet kan ske på følgende link: www.bit.ly/DES28okt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top