Årsmøde og generalforsamling 2016

Selskabets efterårsmøde finder sted

d. 6. december kl. 10-15 i Hjerteforeningen (Vognmagergade 7, 1120 København K).

Årets tema er, i forlængelse af bestyrelsen arbejde i dette år, validering.
Som sidste år vil der blive afholdt en foredragskonkurrence for selskabets medlemmer der er i gang med et prægraduat forskningsår eller er ph.d.-studerende. Tilmelding og indmelding af abstracts til konkurrencen foregår til Henrik Horneberg (hhorneberg@health.sdu.dk)

Program:
10.00-10.05 Velkomst
10.05-10.30 Valideringsstudier i epidemiologi, Sigrún Alba Jóhannesdóttir
10.30-11.00 Hvem ejer data? Birgitte Kofod Olsen
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Inviterede foredrag – eksempler på danske valideringsstudier
     1. Landspatientregisteret (Jens Sundbøll og Kasper Adelborg)
     2. Cancerregisteret og Dansk Melanom Database (Sidsel Arnspang Pedersen)
     3. Receptregisteret (Lotte Rasmussen)
12.00-12.45 Frokost
12.45-13.45 Foredragskonkurrence
     Fem foredrag af 10 minutters varighed
13.45-14.00 Votering og pause
14.00-14.10 Præmieoverrækkelse
14.10-15.00 Generalforsamling
     (1) Valg af dirigent og stemmetællere;
     (2) Formandens beretning;
     (3) Rapporter fra udvalg og råd;
     (4) Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse;
     (5) Indkomne forslag;
     (6) Valg af bestyrelse og suppleanter;
     (7) Valg af revisor;
     (8) Eventuelt.

 

Scroll to top