Datasikkerhed og privatliv hænger nøje sammen. Hvordan kan vi lægge snittet, der både sikrer den forskning som sundhedsvæsenet er afhængig af og det enkelte menneskes ret til sikkerhed?

Konferencen ønsker at skabe klarhed og forståelse for, hvordan sundhedsforskning anvender data, hvordan registerforskning bidrager til forståelse af sundhed og sygdom og hvordan individets sundhedsdata forbliver private.

Konferencen afholdes torsdag 24. november 2016 på

First Hotel Copenhagen

Molestien 11

2450 København SV

 

Programmet kan du ser her

Prisen for konferencen er 2.700kr inkl. moms for offentligt ansatte. Privat ansatte deltager for 6.200kr inkl. moms.

Du tilmelder dig nederst på websiden via dette link.

Mål:

  • At uddybe de skeptiske synspunkter på opsamling af patientdata, der bl.a. anvendes til registerforskning
  • At diskutere, hvem der ejer data
  • At beskrive hvordan data er opsamlet samt hvor data hentes til registerforskning
  • At beskrive de datasikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med registerforskning, samt hvordan anonymitet, fortrolighed og tavshedspligt håndteres i denne type forskning. Er det godt nok eller kan det gøres bedre?
  • At præsentere Sundhedsdatastyrelsens ambitioner
  • At beskrive registerforsknings fordele
  • At præsentere hvordan data i fremtiden vil blive tilgængelig for forskning

 

Målgruppe:

Læger og andre sundhedsprofessionelle, forskere, beslutningstagere i sundhedsvæsenet, regionale og nationale politikere, medarbejdere og ledere i lægemiddelindustri, forbruger- og patient organisationer.

 

Konferencen er udarbejdet i samarbejde med Anton Pottegaard, Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi – DSFE og Lau Thygesen, formand for Dansk Epidemiologisk Selskab – DES.

 

Venlig hilsen

Thomas Ewertsen

Konferencechef

Dagens Medicin

Scroll to top