KEA Summer School in Pharmacoepidemiology, 2017

Department of Clinical Epidemiology in Aarhus, Denmark is hosting its fourth annual pharmacoepidemiology summer school. The week-long course titled

Assessing risks and benefits of treatments: methodological issues

is a collection of advanced master classes taught by international experts in pharmacoepidemiology and comparative effectiveness research.

Target audience: PhD students, postdocs, clinicians, and other professionals seeking to advance their skills and knowledge. Basic to intermediate knowledge of epidemiology and biostatistics is assumed.

Dates: 12-16 June 2017 in Grenaa, Denmark

Registration deadline: 15 May 2017 (Early Bird registration by 1 March 2017). Registration is taken on a first-come, first-served basis.

Please  visit http://www.kea.au.dk/en/Summerschool.html for more information and to register.

With kind regards,
Helle on behalf of the summer school team

Meetings of interest

The Society for Epidemiologic Research (SER) will hold its 50th Annual Meeting June 20-23, 2017, in Seattle, USA.  The Annual Meeting is an excellent forum to network with epidemiologists from all over the world in a friendly and informal setting. The SER meeting is very methods-focused and pharmacoepidemiology is one of many disciplines included in the meeting. The abstract deadline for the 2017 meeting is January 17th.   Please see https://epiresearch.org/annual-meeting/50th-anniversary/

In 2017, the International Society for Pharmacoepidemiology Annual Congress will be held in Canada in the end of August (venue and exact dates to be confirmed). The abstract deadline has not yet been announced, but is usually in early to mid February. Please see https://www.pharmacoepi.org/meetings/33ICPE/index.cfm  The ICPE mid-year meeting is in London April 1st – 4th, 2017.  Details to follow on the website. Please see https://www.pharmacoepi.org/meetings/midyear17/

Foredragskonkurrence Årsmøde 2016

Ved Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi årsmøde den 6. december afholdes en foredragskonkurrence.
For at deltage i konkurrencen skal abstract sendes til Christian Fynbo Christiansen
En bedømmelseskomite bestående af medlemmer af DSFEs bestyrelse bedømmer abstracts og de fem højst ratede abstracts udvælges til præsentation. De udvalgte får besked om abstractet er accepteret til mundtlig præsentation efter deadline for indsendelse søndag d. 27/11 2016.
Abstract udfærdiges på dansk eller engelsk, må højst indeholde 300 ord (eks titel og forfattere) og højst 1 tabel eller 1 figur. Navn på forfattere samt afdeling/hospital påføres under titlen. Abstractet må ikke være publiceret, men må gerne være præsenteret på f.eks. konferencer. Der er ingen begrænsning på emne, foruden at der skal være anvendt farmakoepidemiologiske metoder (i bredeste forstand) i studiet.
Foredraget skal afholdes på dansk og være af i alt 10 minutters varighed (8 minutters præsentation + 2 minutters diskussion). Vinderen af konkurrencen afgøres ved afstemning blandt deltagerne ved mødet. Deltagerne opfordres til at lægge vægt på både det faglige indhold og formidlingsevnen.
Vi ser frem til at modtage jeres abstracts.

Meetings meetings meetings

[in Danish]

Efteråret byder på et væld af spændende faglige møder. Med denne mail vil vi gøre jer opmærksom på hele fire sådanne møder: DSFEs efterårsmøde (inkl. generalforsamling), NorPEN 2016 i Stockholm, konference om registerforskning arrangeret af Dagens Medicin i samarbejde med DSFE og DES samt et gå-hjem-møde arrangeret af DES om databeskyttelsesforordningen.

 

DSFEs efterårsmøde

Selskabets efterårsmøde finder sted d. 6. december kl. 10-15 i Hjerteforeningen (Vognmagergade 7, 1120 København K). Årets tema er, i forlængelse af bestyrelsen arbejde i dette år, validering. Et foreløbigt program kan ses på www.DSFE.dk. Som sidste år vil der blive afholdt en foredragskonkurrence for selskabets medlemmer der er i gang med et prægraduat forskningsår eller er ph.d.-studerende. Tilmelding og indmelding af abstracts til konkurrencen foregår til Henrik Horneberg (hhorneberg@health.sdu.dk).

 

Konference om registerforskning

På DSFEs initiativ er DSFE, Dansk Epidemiologisk Selskab (DES) og Dagens Medicin gået sammen om at afholde en konference om ”Data og registerforskning”. Formålet med konferencen er at ”skabe klarhed og forståelse for, hvordan sundhedsforskning anvender data, samt hvordan registerforskning bidrager til forståelse af sundhed og sygdom”. Håbet er at vi med en sådan konference, hvor der vil være deltagelse fra både myndigheds- og industriside, vil kunne mane nogle af de fordomme i jorden der er omkring forskeres adgang til og håndtering af data. Konferencen afholdes d. 24. november kl. 9-16 i København. Du kan læse mere om konferencen samt tilmelde dig her: www.bit.ly/DMKonf.

 

NorPEN 2016 i Stockholm

Det nordiske netværk for farmakoepidemiologi (NorPEN) afholder deres årlige møde d. 16.-18. november i Stockholm. Temaet for mødet er cancer-farmakoepidemiologi. Forud for mødet (d. 15.-16. november) afholdes et præ-kursus med temaet ”avanceret farmakoepidemiologi”. Alle med interesse i farmakoepidemiologi er velkomne til at deltage. Mere information om det endelige program, prækurset samt tilmelding kan findes på www.NorPEN.org.

 

Gå-hjem-møde om databeskyttelsesforordningen (Dansk Epidemiologisk Selskab)

Dansk Epidemiologisk Selskab inviterer til et gå-hjem møde om implementeringen af Databeskyttelsesforordningen i dansk lovgivning. Mødet vil redegøre for hvor langt man er i processen med Databeskyttelsesforordningen, samt give en vurdering af hvordan det vil påvirke mulighederne for at bedrive epidemiologisk registerforskning. Mødet afholdes fredag d. 28. oktober kl. 14.00-15.30 i København. Mødet er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding til mødet kan ske på følgende link: www.bit.ly/DES28okt.

NorPEN 2016

NorPEN 2016

The registration for NorPEN 2016 is open now (http://www.norpen.org). The main focus of this years NorPEN is “Cancer Pharmacoepidemiology”.
We hope to see you all at the meeting.
 

NorPEN is a network of researchers with the purpose of facilitating research within the field of pharmacoepidemiology in the Nordic countries.

NorPEN was created in 2008 as a network of ten pharmacoepidemiology research groups from the five Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) and was initially funded by Nordforsk. NordForsk is an organisation under the Nordic Council of Ministers that provides funding for and facilitates Nordic cooperation on research and research infrastructure.

Since 2009 NorPEN has organized annual/bi-annual 1-2 day meetings held in each of the Nordic countries, and combining scientific and educational elements. The scientific meetings are a core activity of the NorPEN and each of the participating research groups have taken part in organizing the meetings.

 

Previous presentations, slideshows, and videos are available here

If you use Twitter, the hashtag for the meeting is #NorPEN16

New position papers – Validation is research, and Danish Register Reviews

We have released two position papers – Validation is research and Danish Register Reviews.

Validation is research

The position paper was written after we received several complaints from researchers, who have had difficulties getting permission to conduct this type of studies.

In DEFE we believe, that validation studies help to obtain new knowledge, and are a key elements of research in prevention, diagnosis, treatment, and prognosis of Danish patients. Validation studies are therefore covered by the concept of research and to argument against this contravene broad international consensus.

You can read the position paper here. The position paper is in Danish.

 

Danish Register Reviews

The position paper is a comprehensive, and ongoing, list of studies describing the Danish registers. The paper is a copy of the the online list, which can be found on our website.

You can read the position paper here.

Posts navigation

1 2
Scroll to top