Calendar

Apr
24
Wed
SER webinar/workshop: Machine learning and causality: Considerations for prediction and effect estimation.
Apr 24 @ 8:00 PM – 10:00 PM

SERtalks-San Diego

Registration is now open for SERtalks – San Diego. SERtalks are quarterly workshops held across the country featuring an expert on key epidemiology topics.

Join us on April 24, 2019, 2:00-4:00pm EST at The University of California, San Diego. Dr. Ashley Naimi will be presenting ‘Machine Learning and Causality: Considerations for Prediction and Effect Estimation’.  This event will be free of charge, courtesy of The University of Pittsburgh.

Click here for a full workshop description and additional information. Space is limited so please register early. We hope to see you there!

Apr
25
Thu
Webinar: New-user active comparator cohort studies
Apr 25 @ 9:00 AM – 10:00 AM

Please check our dedicated “Hot Topic Webinar”-site for much more information…

May
2
Thu
Two-day Course: Advanced methods in Pharmacoepidemiology @ Kræftens Bekæmpelse
May 2 – May 3 all-day

To register, please send an email to Lissa Churchward lissa@CANCER.DK no later than april 23rd.

Click here for more info

 

May
24
Fri
Temadag: EU’s persondataforordning for dummies part 2 @ Syddansk Universitet, Winsløw parken
May 24 @ 9:30 AM – 2:00 PM

Til alle interesserede,

Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi (DSFE) og Dansk Selskab for Epidemiologi (DES) afholder fredag d. 24. maj 2019 en temadag ’EUs Persondataforordning for dummies – part 2’
i Odense.

I maj 2018 afholdt Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi og Dansk Selskab for Epidemiologi en temadag om Persondataforordningens mulige konsekvenser for dig som forsker. Konklusionen efter sidste temadag var, at ansvaret er blevet decentraliseret og nu ligger hos de enkelte forskere. Vi afholder nu et opfølgende møde for 1) at give et overblik over de gældende juridiske rammer for brug af sundhedsdata, 2) at give en konkret vejledning i ansøgning om registerdata hos Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik, samt 3) at give vejledning i at ansøge om videregivelse af journaldata hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Der vil være mulighed for at følge dagen online, hvis du er forhindret i at komme til Odense.

Temadagen afholdes fredag d. 24. maj 2019 kl. 10-14,
J. B. Winsløws Vej 17, lokale 17.109 (1. sal), 5000 Odense C

09.30 Kaffe
10:00 Velkomst og introduktion

10:10 Juridiske rammer for brug af sundhedsdata efter persondataforordningen. Hvad skal du være opmærksom på når du behandler registerdata?
v/ Kent Kristensen, Juridisk Institut, SDU og projektleder på Juridiske Rammer for Forskeres Anvendelse af Sundhedsdata (JURFAST)

10:50 Ansøgning om og behandling af data hos Sundhedsdatastyrelsen 1 år efter persondataforordningen
v/ Ane Dahl Jørgensen, Sundhedsdatastyrelsen

11:30 Ansøgning om og behandling af data hos Danmarks Statistik 1 år efter persondataforordningen
v/ Solveig Vibe-Petersen, Danmarks Statistik

12:10 Frokost (tilmelding påkrævet)

13:00 Ansøgning om videregivelse af journaldata til brug for forskningsprojekter
v/ Louise Schmaltz og Emilie Graabeck-Wintcentsen, Styrelsen for Patientsikkerhed

13:45 Afrunding af dagen

Fakta om temadagen:
Tidspunkt: Fredag d. 24. maj 2019 kl. 10-14 (kaffe fra 9.30)
Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløws Vej 17, lokale 17.109 (1. sal), Odense C
Forplejning: Deltagelse er gratis. Vi giver formiddagskaffe og frokost (kræver tilmelding)
Tilmelding per mail: info@dsfe.dk senest onsdag d. 15. maj 2019. Angiv venligst om du ønsker frokost
og om du deltager fysisk eller online. Instruks til online deltagelse vil blive sendt ved tilmelding.

Scroll to top