Board


Chair
Lektor, PhD
Mette Bliddal
mail
OPEN, Odense University Hospital &
University of Southern Denmark
Lina
Vice chair
Group Leader, Senior Researcher, PhD
Lina Steinrud Mørch
mail
Cancer Surveillance and Pharmacoepidemiology
Danish Cancer Society
Anne
Webmaster
MD, PhD
Anne Broe
mail
Dept. of Clinical Biochemistry and Pharmacology
Odense University Hospital
KBK
Event manager
MD, PhD student
Kasper Kristensen
mail
Clinical Pharmacology and Pharmacy
University of Southern Denmark

Ordinary Member
Scientific Leader, PhD
Klaus Kaae Andersen
mail
AstraZeneca
Medical Evidence Scientific Leader, Oncology
Deirdre
Ordinary Member
Associate professor, PhD
Deirdre Cronin Fenton
mail
Dept. of Clinical Epidemiology
Aarhus University Hospital

Treasurer
Epidemiology Specialist, MSc, PhD
Lotte Husemoen
mail
Novo Nordisk
Kristina
Secretary (LVS contact)
MD, PhD student
Kristina Laugesen
mail
Dept. of Clinical Epidemiology
Aarhus University Hospital
marie
Alternate (DSF contact)
MD, PhD
Marie Lund
mail
Dept. of Clinical Pharmacology
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital

Previous board members from 1995

November 2019
Following the general meeting in October 2019, the board consists of:
Mette Bliddal, lektor, Syddansk Universitet & Odense Universitetshospital
Lina Steinrud Mørch, seniorepidemiolog, Kræftens bekæmpelse
Anne Broe, post doc, Odense Universitetshospital
Kasper Kristensen, ph.d.-studerende, Syddansk Universitet
Klaus Kaae Andersen, Scientific Leader, AstraZeneca
Marie Lund, H-læge,Herlev Hospital
Deirdre Cronin Fenton, lektor, Aarhus Universitetshospital
Kristina Laugesen, ph.d.-studerende, Aarhus Universitetshospital
Lotte Husemoen, Novo Nordisk


November 2018
Following the general meeting in November 2018, the Board consists of:
Anton Pottegård (chair), lektor, Syddansk Universitet
Lina Steinrud Mørch (vicechair), seniorepidemiolog, Novo Nordisk
Anne Broe (treasurer, webmaster), postdoc, Odense Universitetshospital
Kasper Kristensen (eventmanager), ph.d.-studerende, Syddansk Universitet
Kasper Adelborg (LVS-contact), H-læge, Aarhus Universitetshospital
Klaus Kaae Andersen, chefstatistiker, Kræftens Bekæmpelse
Marie Lund, H-læge, Herlev Hospital
Deirdre Cronin Fenton (alternate), lektor, Aarhus Universitetshospital
Kristina Laugesen (secretary, alternate), ph.d.-studerende, Aarhus Universitetshospital


November 2017
Following the general meeting in November 2017, the Board consists of :
Anton Pottegård (chair), lektor, Syddansk Universitet
Lina Steinrud Mørch (vice chair), seniorepidemiolog, Novo Nordisk
Anne Broe, ph.d.-studerende, Odense Universitetshospital
Maja Hellfritzsch Poulsen, ph.d.-studerende, Syddansk Universitet
Kasper Adelborg, H-læge, Aarhus Universitetshospital
Thomas Bo Jensen, ph.d.-studerende, Bisbebjerg Hospital
Michael Busch-Sørensen, Institute of Applied Economics & Health Research (ApHER)
Deirdre Cronin Fenton (alternate), lektor, Aarhus Universitetshospital
Kristina Laugesen (alternate), ph.d.-studerende, Aarhus Universitetshospital


December 2016
Following the general meeting in December 2016, the Board consists of :
Anton Pottegård (chair)
Christian Fynbo Christiansen (vice chair)
Anders Rething Borglykke
Sigrun Alba Johannesdottir Schmidt
Morten Schmidt
Michael Busch-Sørensen
Daniel Pilsgaard Henriksen


October 2015 
Following the general meeting in October 2015, the Board consists of :
Anton Pottegård
Christian Fynbo Christiansen
Anders Rething Borglykke
Sigrun Alba Johannesdottir Schmidt
Morten Schmidt
Michael Busch-Sørensen
Daniel Pilsgaard Henriksen


October 2014
Following the general meeting in October 2014, the Board consists of :
Anne-Marie Schjerning Olsen (chair)
Christian Fynbo Christiansen (vice chair)
Espen Jimenez Solem
Anton Pottegård
Morten Schmidt


September 2013
Following the general meeting in September 2013, the Board consists of :
Anne-Marie Schjerning Olsen
Helle Wallach Kildemoes
Christian Fynbo Christiansen
Espen Jimenez Solem
Anton Pottegård


2012
Following the general meeting in March 2012, the Board consists of :
Gunnar H. Gislason, overlæge, seniorforsker, ph.d. Kardiologisk afdeing P, Gentofte Hospital (chair)
Helle Wallach Kildemoes, post-doc, ph.d. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (treasurer)
Helge Gydesen, Senior Epidemiology Scientist, PhD Novo Nordisk (secretary)
Christian Fynbo Christiansen, post-doc, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Anne-Marie Schjerning Olsen, ph.d.-studerende, Kardiologisk afdeling, Gentofte Hospital


2010
Following the general meeting in April 2010, the Board consists of :
overlæge, seniorforsker, ph.d. Gunnar H. Gislason, Kardiologisk afdeling P, Gentofte Hospital (formand);
overlæge, ph.d. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (kasserer);
Associate Principal, cand.pharm. Henny Bang Jakobsen, Nycomed (sekretær);
post-doc, ph.d. Helle Wallach Kildemoes, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet;
akademisk medarbejder, ph.d. Maja Laursen, Lægemiddelstyrelsen.


June 2009
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i februar 2009 af
afdelingslæge, ph.d. Gunnar Gislason, Hjerteforeningen (formand);
overlæge, ph.d. Mette Nørgaard, Region Nordjylland (kasserer);
seniorforsker, ph.d. Morten Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet – Odense (sekretær);
lektor, ph.d. (pharm.) Birthe Søndergaard, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet;
klinisk projektleder Henny Bang Jakobsen, Nycomed.


February 2008
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2007 af
professor, dr.med. Jesper Hallas, IST – Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet – Odense (formand);
seniorforsker, ph.d. Morten Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet – Odense;
lektor Birthe Søndergaard, Institut for Farmakologi og Far- makoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Kø- benhavns Universitet (kasserer);
forskningsassistent, ph.d. Pia Wogelius, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Ålborg Hospital
Betina Østergaard Eriksen, Head of International Drug Safety, Nycomed. Selskabets revisor er afdelingschef, cand.oecon.


July 2007
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2006 af
professor, dr.med. Jesper Hallas, Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet – Odense (formand);
seniorforsker, ph.d. Morten Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet – Odense;
lektor Birthe Søndergaard, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet;
forskningsassistent, ph.d. Pia Wogelius, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Ålborg Hospital
Medical Director Betina Østergaard Eriksen, Alpharma (kasserer).


December 2005
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2005 af
seniorforsker, ph.d. Morten Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet – Odense (formand);
overlæge, ph.d. Bente Nørgård, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Uni- versitetshospital;
adjunkt, ph.d. Merete W. Nielsen, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Universitet;
forskningsassistent, ph.d. Pia Wogelius, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Ålborg Hospital
Medical Director Betina Østergaard-Eriksen, Alpharma.


December 2005
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2004 af
overlæge, ph.d. Bente Nørgård, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital (formand);
Director Central Pharmacovigilance, cand.med. Jens Peter Balling, Nycomed Pharma, Roskilde (kasserer);
praktiserende læge, ph.d. John Larsen, Almen Medicin, Syddansk Universitet – Odense (sekretær);
professor, overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Syddansk Universitet –
Odense og OUH;
adjunkt, ph.d. Merete W. Nielsen, Institut for Samfundsfarmaci, Dan-marks Farmaceutiske Universitet.


March 2004
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2003 af projektmedarbejder, ph.d. (pharm.) Pia Knudsen, Pharmakon (formand);
Director Central Pharmacovigilance, cand.med. Jens Peter Balling, Nycomed Pharma, Roskilde (kasserer);
praktiserende læge ph.d. John Larsen (sekretær);
overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd. C,Odense Universitetshospital
konst. overlæge, ph.d. Bente Nørgård, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Kommunehospital.


May 2003
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2002 af
overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd. C, Odense Universitetshospital (formand);
praktiserende læge, ph.d. John Larsen (sekretær);
Director Central Pharmacovigilance, cand.med. Jens Peter Balling, Nycomed Pharma, Roskilde (kasserer);
adjunkt, ph.d. (pharm.) Pia Knudsen, Danmarks Farmaceutiske Universitet, Institut for Samfundsfarmaci
læge, ph.d. Bente Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Kommunehospital.


July 2002
Bestyrelsen består af
overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd. C, Odense Universitetshospital (formand);
praktiserende læge, ph.d. John Larsen (sekretær);
cand.pharm. Bente Overgaard Larsen, Fyns Amt, Afdelingen for forebyggelse og sundhed (kasserer);
adjunkt, cand.pharm. Pia Knudsen, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Institut for Samfundsfarmaci
Director Central Pharmacovigilance, cand.med. Jens Peter Balling, Nycomed Pharma, Roskilde.


April 2002
Bestyrelsen består af
overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd. C, Odense Universitetshospital (formand);
praktiserende læge, ph.d. John Larsen (sekretær);
cand.pharm. Bente Overgaard Larsen, Fyns Amt, Afdelingen for forebyggelse og sundhed (kasserer);
adjunkt, cand.pharm. Pia Knudsen, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Institut for Samfundsfarmaci
Director Central Pharmacovigilance, cand.med. Jens Peter Balling, Nycomed Pharma, Roskilde.


November 2001
Bestyrelsen består af
lektor, cand. med., ph.d. Morten Andersen, Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet – Odense Universitet (formand);
1. reservelæge, ph.d., Jens-Ulrik Rosholm, geriatrisk afdeling G, Odense Universitetshospital (sekretær);
cand.pharm. Bente Overgaard Larsen, Fyns Amt, Afdelingen for forebyggelse og sundhed (kasserer),
cand. pharm., ph.d.-studerende Pia Knudsen, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Institut for Samfundsfarmaci
overlæge, ph.d. Jens Tølbøll Mortensen, Arbejds- og miljømedicinsk afd., Skive Sygehus.


June 2001
Bestyrelsen består af
lektor, cand. med., ph.d. Morten Andersen, Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet – Odense Universitet (formand);
1. reservelæge, ph.d., Jens-Ulrik Rosholm, geriatrisk afdeling G, Odense Universitetshospital (sekretær);
cand.pharm. Bente Overgaard Larsen, Fyns Amt, Afdelingen for forebyggelse og sundhed (kasserer),
cand. pharm., ph.d.-studerende Pia Knudsen, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Institut for Samfundsfarmaci
overlæge, ph.d. Jens Tølbøll Mortensen, Arbejds- og miljømedicinsk afd., Skive Sygehus.


October 2000
Bestyrelsen består af
lektor, cand.med., ph.d. Morten Andersen, Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet – Odense Universitet (formand);
1. reservelæge, ph.d., Jens-Ulrik Rosholm, Medicinsk afdeling, Fredericia Sygehus (sekretær);
cand.pharm. Bente Overgaard Larsen, Fyns Amt, Sundhedssekretariatet (kasserer)
overlæge, Ph.D. Jens Tølbøll Mortensen, Klinisk Epidemiologi, Ålborg Sygehus.


November 1999
Bestyrelsen består p.t. af
cand.pharm., ph.d. Anna Almarsd6ttir, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole (formand);
adjunkt, cand.med., ph.d. Morten Andersen, Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet – Odense Universitet (sekretær);
1. reservelæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd., Svendborg Sygehus;
cand.pharm. Bente Overgaard Larsen, Fyns Amt, Sundhedssekretariatet;
cand.med. Flemming Hald Steffensen, Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet.


April 1999
Bestyrelsen består p.t. af
cand.pharm., ph.d. Anna Almarsd6ttir, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole (formand);
adjunkt, cand.med., ph.d. Morten Andersen, Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet – Odense Universitet (sekretær);
1. reservelæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd., Svendborg Sygehus;
cand.pharm. Bente Overgaard Larsen, Fyns Amt, Sundhedssekretariatet;
cand.med. Flemming Hald Steffensen, Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet.


November 1998
Bestyrelsen består p.t. af
1. reservelæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd., Svendborg Sygehus (formand);
adjunkt, cand.med., ph.d. Morten Andersen, Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet (sekretær);
cand.pharm., ph.d. Anna Almarsd6ttir, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole;
cand.med. Flemming Hald Steffensen, Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet og cand.polit.
Finn Ziegler, Glaxo Wellcome.


March 1998
Bestyrelsen består p.t. af
1. reservelæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd., Svendborg Sygehus (formand);
adjunkt, cand.med., ph.d. Morten Andersen, Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet (sekretær);
cand.pharm., ph.d. Anna Almarsd6ttir, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole;
cand.med. Flemming Hald Steffensen, Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet og cand.polit.
Finn Ziegler, Glaxo Wellcome.


October 1997
Bestyrelsen består p.t. af
1. reservelæge, dr.med. Jesper Hallas, Gastroenterologisk afd. S, Odense Universitetshospital (formand); kandidatstipendiat,
cand.med. David Gaist, Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet (sekretær);
cand.pharm., ph.d. Anna Almarsd6ttir, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole;
cand.med. Flemming Hald Steffensen, Center for Epide- miologisk Grundforskning, Århus Universitet
cand.polit. Finn Ziegler, Glaxo Wellcome.


April 1997
Bestyrelsen består p.t. af
1. reservelæge, dr.med. Jesper Hallas, Gastroenterologisk afd. S, Odense Universitetshospital (formand); kandidatstipendiat,
cand.med. David Gaist, Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet (sekretær);
cand.pharm., ph.d. Anna Almarsd6ttir, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole;
cand.med. Flemming Hald Steffensen, Center for Epide- miologisk Grundforskning, Århus Universitet
cand.polit. Finn Ziegler, Glaxo Wellcome.


November 1996
Bestyrelsen består p.t. af
1. reservelæge Jesper Hallas, Gastroenterologisk afd. S, Odense Universitetshospital (formand);
kandidatstipendiat David Gaist, Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet (sekretær);
Professor Ebba Holme Hansen, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole;
cand.pharm. Aase Nissen, Lægemiddelafdelingen, Sundhedsstyrelsen
cand.pharm. Charlotte Steen Olsson, Eli Lilly Danmark A/S.


May 1996
Bestyrelsen består p.t. af
1. reservelæge Jesper Hallas, Gastroenterologisk afd. S, Odense Universitetshospital (formand);
kandidatstipendiat David Gaist, Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet (sekretær);
Professor Ebba Holme Hansen, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole;
cand.pharm. Aase Nissen, Lægemiddelafdelingen, Sundhedsstyrelsen
cand.pharm. Charlotte Steen Olsson, Eli Lilly Danmark A/S.


November 1995
Bestyrelsen består p.t. af
1. reservelæge Jesper Hallas, Gastroenterologisk afd. S, Odense Universitetshospital (formand);
kandidatstipendiat David Gaist, Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet (sekretær);
Professor Ebba Holme Hansen, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole;
cand.pharm. Aase Nissen, Lægemiddelafdelingen, Sundhedsstyrelsen
cand.pharm. Charlotte Steen Olsson, Eli Lilly Danmark A/S.


March 1995
Bestyrelsen består p.t. af
1. reservelæge Jesper Hallas, Gastroenterologisk afd. S, Odense Universitetshospital (formand);
kandidatstipendiat David Gaist, Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet (sekretær);
Professor Ebba Holme Hansen, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole;
cand.pharm. Aase Nissen, Lægemiddelafdelingen, Sundhedsstyrelsen
cand.pharm. Charlotte Steen Olsson, Eli Lilly Danmark A/S.

Scroll to top