Board Members

Anton
Chair
Associate professor, PhD
Anton Pottegård
mail
Clinical Pharmacology and Pharmacy
University of Southern Denmark
Lina
Vice chair
Senior Epidemiologist, PhD
Lina Steinrud Mørch
mail
Novo Nordisk A/S
2860 Søborg
Anne
Treasurer & Webmaster
MD, PhD
Anne Broe
mail
Dept. of Clinical Biochemistry and Pharmacology
Odense University Hospital
KBK
Event manager
MD, PhD student
Kasper Kristensen
mail
Clinical Pharmacology and Pharmacy
University of Southern Denmark
KKA
Ordinary Member
Head of Unit, PhD
Klaus Kaae Andersen
mail
Statistics and Pharmacoepidemiology
Danish Cancer Society Research Center
Deirdre
Ordinary Member
Associate professor, PhD
Deirdre Cronin Fenton
mail
Dept. of Clinical Epidemiology
Aarhus University Hospital
Kasper
Ordinary member (LVS contact)
MD, PhD
Kasper Adelborg
mail
Dept. of Clinical Epidemiology
Aarhus University Hospital
Kristina
Secretary (Alternate)
MD, PhD student
Kristina Laugesen
mail
Dept. of Clinical Epidemiology
Aarhus University Hospital
marie
Alternate (DSF contact)
MD, PhD
Marie Lund
mail
Dept. of Clinical Pharmacology
Bispebjerg & Frederiksberg Hospital

 

Previous board members

Information about previous board members is from the news letters published from 1995 to 2012.

July 2012
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i marts 2012 af
overlæge, seniorforsker, ph.d. Gunnar H. Gislason, Kardiologisk afdeing P, Gentofte Hospital (formand);
post-doc, ph.d. Helle Wallach Kildemoes, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (kasserer);
Senior Epidemiology Scientist, PhD Helge Gydesen, Novo Nordisk (sekretær);
post-doc Christian Fynbo Christiansen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital;
ph.d.-studerende Anne-Marie Schjerning Olsen, Kardiologisk afdeling, Gentofte Hospital.

September 2010
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i april 2010 af
overlæge, seniorforsker, ph.d. Gunnar H. Gislason, Kardiologisk afdeling P, Gentofte Hospital (formand);
overlæge, ph.d. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (kasserer);
Associate Principal, cand.pharm. Henny Bang Jakobsen, Nycomed (sekretær);
post-doc, ph.d. Helle Wallach Kildemoes, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet;
akademisk medarbejder, ph.d. Maja Laursen, Lægemiddelstyrelsen.

June 2010
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i april 2010 af
overlæge, seniorforsker, ph.d. Gunnar H. Gislason, Kardiologisk afdeling P, Gentofte Hospital (formand);
overlæge, ph.d. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (kasserer);
Associate Principal, cand.pharm. Henny Bang Jakobsen, Nycomed (sekretær);
post-doc, ph.d. Helle Wallach Kildemoes, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet;
akademisk medarbejder, ph.d. Maja Laursen, Lægemiddelstyrelsen.

March 2010
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i februar 2009 af
overlæge, ph.d. Gunnar Gislason, Kardiologisk afdeling P, Gentofte Hospital (formand);
overlæge, ph.d. Mette Nørgaard, Region Nordjylland (kasserer);
seniorforsker, ph.d. Morten Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet – Odense (sekretær);
lektor, ph.d. (pharm.) Birthe Søndergaard, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet;
klinisk projektleder Henny Bang Jakobsen, Ny- comed. S

June 2009
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i februar 2009 af
afdelingslæge, ph.d. Gunnar Gislason, Hjerteforeningen (formand);
overlæge, ph.d. Mette Nørgaard, Region Nordjylland (kasserer);
seniorforsker, ph.d. Morten Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet – Odense (sekretær);
lektor, ph.d. (pharm.) Birthe Søndergaard, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet;
klinisk projektleder Henny Bang Jakobsen, Nycomed.

January 2009
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2007 af
professor, dr.med. Jesper Hallas, IST - Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet - Odense (formand);
seniorforsker, ph.d. Morten Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet – Odense (fungerende formand);
lektor Birthe Søndergaard, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet (kasserer);
forskningsassistent, ph.d. Pia Wogelius, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Ålborg Hospital
Betina Østergaard Eriksen, Head of International Drug Safety, Nycomed.

February 2008
Bestyrelsen består efter generalforsamlin- gen i november 2007 af
professor, dr.med. Jesper Hallas, Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet - Odense (formand);
seniorforsker, ph.d. Morten Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet – Odense;
lektor Birthe Søndergaard, Institut for Farmakologi og Far- makoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Kø- benhavns Universitet (kasserer);
forskningsassistent, ph.d. Pia Wogelius, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Ålborg Hospital
Betina Østergaard Eriksen, Head of International Drug Safety, Nycomed. Selskabets revisor er afdelingschef, cand.oecon.

July 2007
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2006 af
professor, dr.med. Jesper Hallas, Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet - Odense (formand);
seniorforsker, ph.d. Morten Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet – Odense;
lektor Birthe Søndergaard, Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet;
forskningsassistent, ph.d. Pia Wogelius, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Ålborg Hospital
Medical Director Betina Østergaard Eriksen, Alpharma (kasserer).

October 2006
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2005 af
seniorforsker, ph.d. Morten Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet – Odense (formand);
overlæge, ph.d. Bente Nørgård, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Uni- versitetshospital;
adjunkt, ph.d. Merete W. Nielsen, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Universitet; forskningsassistent,
ph.d. Pia Wogelius, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Ålborg Hospital
Medical Director Betina Østergaard Eriksen, Alpharma (kasserer).

July 2006
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2005 af
seniorforsker, ph.d. Morten Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet – Odense (formand);
overlæge, ph.d. Bente Nørgård, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital;
adjunkt, ph.d. Merete W. Nielsen, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Universitet;
forskningsassistent, ph.d. Pia Wogelius, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Ålborg Hospital
Medical Director Betina Østergaard-Eriksen, Alpharma.

December 2005
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2005 af
seniorforsker, ph.d. Morten Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet – Odense (formand);
overlæge, ph.d. Bente Nørgård, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Uni- versitetshospital;
adjunkt, ph.d. Merete W. Nielsen, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Universitet;
forskningsassistent, ph.d. Pia Wogelius, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Ålborg Hospital
Medical Director Betina Østergaard-Eriksen, Alpharma.

August 2005
Bestyrelsen består efter generalforsamlin- gen i november 2004 af
overlæge, ph.d. Bente Nørgård, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital (formand);
Director Central Pharmacovigilance, cand.med. Jens Peter Balling, Nycomed Pharma, Roskilde (kasserer);
praktiserende læge, ph.d. John Larsen, Almen Medicin, Syddansk Universitet – Odense (sekretær);
professor, overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Syddansk Universitet –
Odense og OUH;
adjunkt, ph.d. Merete W. Nielsen, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Universitet.

March 2005
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2004 af
overlæge, ph.d. Bente Nørgård, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital (formand);
Director Central Pharmacovigilance, cand.med. Jens Peter Balling, Nycomed Pharma, Roskilde (kasserer);
praktiserende læge, ph.d. John Larsen, Almen Medicin, Syddansk Universitet – Odense (sekretær);
professor, overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Syddansk Universitet –
Odense og OUH;
adjunkt, ph.d. Merete W. Nielsen, Institut for Samfundsfarmaci, Dan-marks Farmaceutiske Universitet.

December 2005
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2004 af
overlæge, ph.d. Bente Nørgård, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital (formand);
Director Central Pharmacovigilance, cand.med. Jens Peter Balling, Nycomed Pharma, Roskilde (kasserer);
praktiserende læge, ph.d. John Larsen, Almen Medicin, Syddansk Universitet – Odense (sekretær);
professor, overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Syddansk Universitet –
Odense og OUH;
adjunkt, ph.d. Merete W. Nielsen, Institut for Samfundsfarmaci, Dan-marks Farmaceutiske Universitet.

July 2004
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2003 af
projektmedarbejder, ph.d. (pharm.) Pia Knudsen, Pharmakon (formand);
Director Central Pharmacovigilance, cand.med. Jens Peter Balling, Nycomed Pharma, Roskilde (kasserer);
praktiserende læge ph.d. John Larsen (sekretær);
overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd. C, Odense Universitetshospital
konst. overlæge, ph.d. Bente Nørgård, Klinisk Epidemiolo- gisk Afdeling, Århus Kommunehospital.

March 2004
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2003 af projektmedarbejder, ph.d. (pharm.) Pia Knudsen, Pharmakon (formand);
Director Central Pharmacovigilance, cand.med. Jens Peter Balling, Nycomed Pharma, Roskilde (kasserer);
praktiserende læge ph.d. John Larsen (sekretær);
overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd. C,Odense Universitetshospital
konst. overlæge, ph.d. Bente Nørgård, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Kommunehospital.

November 2003
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2002 af
overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd. C, Odense Universitetshospital (formand);
praktiserende læge, ph.d. John Larsen (sekretær);
Director Central Pharmacovigilance, cand.med. Jens Peter Balling, Nycomed Pharma, Roskilde (kasserer);
adjunkt, ph.d. (pharm.) Pia Knudsen, Danmarks Farmaceutiske Universitet, Institut for Samfundsfarmaci
læge, ph.d. Bente Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Kommunehospital.

August 2003
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2002 af
overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd. C, Odense Universitetshospital (formand);
praktiserende læge, ph.d. John Larsen (sekretær);
Director Central Pharmacovigilance, cand.med. Jens Peter Balling, Nycomed Pharma, Roskilde (kasserer);
adjunkt, ph.d. (pharm.) Pia Knudsen, Danmarks Farmaceutiske Universitet, Institut for Samfundsfarmaci
læge, ph.d. Bente Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Kommunehospital.

May 2003
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen i november 2002 af
overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd. C, Odense Universitetshospital (formand);
praktiserende læge, ph.d. John Larsen (sekretær);
Director Central Pharmacovigilance, cand.med. Jens Peter Balling, Nycomed Pharma, Roskilde (kasserer);
adjunkt, ph.d. (pharm.) Pia Knudsen, Danmarks Farmaceutiske Universitet, Institut for Samfundsfarmaci
læge, ph.d. Bente Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Kommunehospital.

November 2002
Bestyrelsen består af
overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd. C, Odense Universitetshospital (formand);
praktiserende læge, ph.d. John Larsen (sekretær);
cand.pharm. Bente Overgaard Larsen, Fyns Amt, Afdelingen for forebyggelse og sundhed (kasserer);
adjunkt, cand.pharm. Pia Knudsen, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Institut for Sam- fundsfarmaci
Director Central Pharmacovigilance, cand.med. Jens Peter Balling, Nycomed Pharma, Roskilde.

July 2002
Bestyrelsen består af
overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd. C, Odense Universitetshospital (formand);
praktiserende læge, ph.d. John Larsen (sekretær);
cand.pharm. Bente Overgaard Larsen, Fyns Amt, Afdelingen for forebyggelse og sundhed (kasserer);
adjunkt, cand.pharm. Pia Knudsen, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Institut for Sam- fundsfarmaci
Director Central Pharmacovigilance, cand.med. Jens Peter Balling, Nycomed Pharma, Roskilde.

April 2002
Bestyrelsen består af
overlæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd. C, Odense Universitetshospital (formand);
praktiserende læge, ph.d. John Larsen (sekretær);
cand.pharm. Bente Overgaard Larsen, Fyns Amt, Afdelingen for forebyggelse og sundhed (kasserer);
adjunkt, cand.pharm. Pia Knudsen, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Institut for Sam- fundsfarmaci
Director Central Pharmacovigilance, cand.med. Jens Peter Balling, Nycomed Pharma, Roskilde.

November 2001
Bestyrelsen består af
lektor, cand. med., ph.d. Morten Andersen, Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet - Odense Universitet (formand);
1. reservelæge, ph.d., Jens-Ulrik Rosholm, geriatrisk afdeling G, Odense Universitetshospital (sekretær);
cand.pharm. Bente Overgaard Larsen, Fyns Amt, Afdelingen for forebyggelse og sundhed (kasserer),
cand. pharm., ph.d.-studerende Pia Knudsen, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Institut for Samfundsfarmaci
overlæge, ph.d. Jens Tølbøll Mortensen, Arbejds- og miljømedicinsk afd., Skive Sygehus.

June 2001
Bestyrelsen består af
lektor, cand. med., ph.d. Morten Andersen, Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet - Odense Universitet (formand);
1. reservelæge, ph.d., Jens-Ulrik Rosholm, geriatrisk afdeling G, Odense Universitetshospital (sekretær);
cand.pharm. Bente Overgaard Larsen, Fyns Amt, Afdelingen for forebyggelse og sundhed (kasserer),
cand. pharm., ph.d.-studerende Pia Knudsen, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Institut for Samfundsfarmaci
overlæge, ph.d. Jens Tølbøll Mortensen, Arbejds- og miljømedicinsk afd., Skive Sygehus.

October 2000
Bestyrelsen består af
lektor, cand.med., ph.d. Morten Andersen, Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet - Odense Universitet (formand);
1. reservelæge, ph.d., Jens-Ulrik Rosholm, Medicinsk afdeling, Fredericia Sygehus (sekretær);
cand.pharm. Bente Overgaard Larsen, Fyns Amt, Sundhedssekretariatet (kasserer)
overlæge, Ph.D. Jens Tølbøll Mortensen, Klinisk Epidemiologi, Ålborg Sygehus.

November 1999
Bestyrelsen består p.t. af
cand.pharm., ph.d. Anna Almarsd6ttir, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole (formand);
adjunkt, cand.med., ph.d. Morten Andersen, Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet - Odense Universitet (sekretær);
1. reservelæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd., Svendborg Sygehus;
cand.pharm. Bente Overgaard Larsen, Fyns Amt, Sundhedssekretariatet;
cand.med. Flemming Hald Steffensen, Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet.

April 1999
Bestyrelsen består p.t. af
cand.pharm., ph.d. Anna Almarsd6ttir, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole (formand);
adjunkt, cand.med., ph.d. Morten Andersen, Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet - Odense Universitet (sekretær);
1. reservelæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd., Svendborg Sygehus;
cand.pharm. Bente Overgaard Larsen, Fyns Amt, Sundhedssekretariatet;
cand.med. Flemming Hald Steffensen, Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet.

November 1998
Bestyrelsen består p.t. af
1. reservelæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd., Svendborg Sygehus (formand);
adjunkt, cand.med., ph.d. Morten Andersen, Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet (sekretær);
cand.pharm., ph.d. Anna Almarsd6ttir, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole;
cand.med. Flemming Hald Steffensen, Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet og cand.polit.
Finn Ziegler, Glaxo Wellcome.

March 1998
Bestyrelsen består p.t. af
1. reservelæge, dr.med. Jesper Hallas, Medicinsk afd., Svendborg Sygehus (formand);
adjunkt, cand.med., ph.d. Morten Andersen, Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet (sekretær);
cand.pharm., ph.d. Anna Almarsd6ttir, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole;
cand.med. Flemming Hald Steffensen, Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet og cand.polit.
Finn Ziegler, Glaxo Wellcome.

October 1997
Bestyrelsen består p.t. af
1. reservelæge, dr.med. Jesper Hallas, Gastroenterologisk afd. S, Odense Universitetshospital (formand); kandidatstipendiat,
cand.med. David Gaist, Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet (sekretær);
cand.pharm., ph.d. Anna Almarsd6ttir, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole;
cand.med. Flemming Hald Steffensen, Center for Epide- miologisk Grundforskning, Århus Universitet
cand.polit. Finn Ziegler, Glaxo Wellcome.
April 1997
Bestyrelsen består p.t. af
1. reservelæge, dr.med. Jesper Hallas, Gastroenterologisk afd. S, Odense Universitetshospital (formand); kandidatstipendiat,
cand.med. David Gaist, Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet (sekretær);
cand.pharm., ph.d. Anna Almarsd6ttir, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole;
cand.med. Flemming Hald Steffensen, Center for Epide- miologisk Grundforskning, Århus Universitet
cand.polit. Finn Ziegler, Glaxo Wellcome.

November 1996
Bestyrelsen består p.t. af
1. reservelæge Jesper Hallas, Gastroenterologisk afd. S, Odense Universitetshospital (formand);
kandidatstipendiat David Gaist, Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet (sekretær);
Professor Ebba Holme Hansen, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole;
cand.pharm. Aase Nissen, Lægemiddelafdelingen, Sundhedsstyrelsen
cand.pharm. Charlotte Steen Olsson, Eli Lilly Danmark A/S.

May 1996
Bestyrelsen består p.t. af
1. reservelæge Jesper Hallas, Gastroenterologisk afd. S, Odense Universitetshospital (formand);
kandidatstipendiat David Gaist, Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet (sekretær);
Professor Ebba Holme Hansen, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole;
cand.pharm. Aase Nissen, Lægemiddelafdelingen, Sundhedsstyrelsen
cand.pharm. Charlotte Steen Olsson, Eli Lilly Danmark A/S.

November 1995
Bestyrelsen består p.t. af
1. reservelæge Jesper Hallas, Gastroenterologisk afd. S, Odense Universitetshospital (formand);
kandidatstipendiat David Gaist, Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet (sekretær);
Professor Ebba Holme Hansen, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole;
cand.pharm. Aase Nissen, Lægemiddelafdelingen, Sundhedsstyrelsen
cand.pharm. Charlotte Steen Olsson, Eli Lilly Danmark A/S.

March 1995
Bestyrelsen består p.t. af
1. reservelæge Jesper Hallas, Gastroenterologisk afd. S, Odense Universitetshospital (formand);
kandidatstipendiat David Gaist, Afdeling for Klinisk Farmakologi, Odense Universitet (sekretær);
Professor Ebba Holme Hansen, Institut for Samfundsfarmaci, Danmarks Farmaceutiske Højskole;
cand.pharm. Aase Nissen, Lægemiddelafdelingen, Sundhedsstyrelsen
cand.pharm. Charlotte Steen Olsson, Eli Lilly Danmark A/S.

 

Scroll to top